Funderar du på att installera en luftvärmepump för fritidshus eller sommarstuga? En luftvärmepump för fritidshus ger ett delvis decentraliserat energiförsörjningssystem som i stor utsträckning fungerar oberoende av befintlig infrastruktur för värmeförsörjning. Praktisk installation och enkel skötsel gör att driften inte blir avhängig att någon stor privat eller kommunal instans hanterar skötsel och underhåll. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv så är det en förhållandevis billig investering som på sikt sparar in på övriga värmerelaterade utgifter.

De potentiella vinsterna är onekligen många. Men för dig som har ett hus som används som deltidsboende, eller som av andra skäl står tomt under en viss del av året, finns en särskild fördel.

Ökad försäljning av luftvärmepumpar

Försäljningen av luftvärmepumpar har ökat enormt på senaste tiden. Enligt branschorganisationen Svenska kyl och värmepumpföreningen (SKVP) har omsättningen mer än fyrdubblats på mindre än femton år. Därför går det knappast att påstå annat än att luftvärmepumpar har fått ett riktigt fäste i folksjälen. Vad ligger bakom denna drastiska förändring? Uppenbart är att dessa värmesystem har kommit att ersätta eller komplettera många äldre pann- och förbränningssystem i de svenska hushållen.

Luftvärmepump och underhållsvärme

En unik möjlighet som uppstår om man väljer att installera en luftvärmepump för fritidshus är att man till en låg kostnad växelvis kan uppnå en såväl funktionell som bekväm inomhustemperatur. Om du ser till så att luftvärmepumpen har en funktion för underhållsvärme (ca +10°C) avgör du själv om du ibland vill ha en väldigt låg temperatur. Detta kan inte minst vara väldigt fördelaktigt under perioder då ditt fritidshus står oanvänt. Genom att upprätthålla en lägsta nivå av uppvärmning säkerställer du att det som förvaras i fritidshuset, eller i sommarstugan, inte tar skada. Eftersom temperaturen då kommer att understiga vad som annars brukar anses vara normal inomhusvärme blir driften avsevärt mycket billigare.

Låt inte ditt sommarhus stå ouppvärmt

Att helt enkelt låta huset stå ouppvärmt under långa perioder kan på sikt vara en väldigt ogynnsam lösning, då såväl byggnaden som rörsystemet kan ta stor skada av att utsättas för långvarig kyla och fukt. Underhållsvärmen gör att du automatiskt kan bibehålla en grundvärme på mellan +5°C och +16°C. Detta garanterar inte bara att du slipper betala för onödig och överflödig uppvärmning, utan även att värdet på din fastighet bibehålls då risken för värdeminskande klimatrelaterade skador minskar. Denna funktion gör att luftvärmepump för fritidshus ofta är en oumbärlig investering som på väldigt kort tid återbetalar sig själv.

Luftvärmepump för fritidshus ger mindre elförbrukning

Den kanske mest omtalade fördelen med luftvärmepump är att den på sikt betalar av sig själv. Anledningen till detta beror i stor utsträckning på hur pumparna påverkar övrig elförbrukning. Då de avlastar befintliga system genom att dra nytta av den värme som finns i den naturliga omgivningen, minskar behovet av att faktiskt generera värme. Enligt Energimyndigheten så är det inte ovanligt med en besparing i energiförbrukning på hela 50-70%. Hur stor nytta du själv kan dra av en luftvärmepump för fritidshus beror på hur klimatet är i den del av landet din fastighet är belägen. Så om du är engagerad i ditt fritidshus finns det många anledningar till att överväga en luftvärmepump.

Luftvärmepump Mitsubishi Electric SF35

Denna luftvärmepump från Mitsubishi är perfekt för ditt fritidshus eller sommarstuga då den har en funktion för underhållsvärme. Den diskreta designen gör att den smälter in i bostadsmiljön. Den största fördelen med denna luftvärmepump för fritidshus från Mitsubishi är dess energieffektivitet. Luftvärmepumpen är energiklassad enligt den nya ErP-standarden med betyget  A+ i värme (SCOP) och A++ i kyla (SEER).

SF-modellena från Mitsubishi är bland de tystaste luftvärmepumparna för fritidshus på marknaden, med 21 dB i tyst läge. Modellen är anpassad efter nordiskt klimat och klarar att köras i utetemperaturer på ned till -20 °C. Det finns även funktioner för återstart efter strömavbrott, veckoschema och möjlighet att endast köras på fläktläge. Pris ca 13.000 kr. Köp denna luftvärmepump här.

Luftvärmepump LG Electronics ArtCool 9

Artcool White 9 luftvärmepump från LG Electronics är ett utmärkt val för ditt fritidshus eller sommarstuga. Du kan sänka dina energikostnader avsevärt och samtidigt bevara en underhållsvärme (9-13 grader) när du inte är på plats. Denna värmepump från LG har en ekonomisk uppvärmning och en kylfunktion (Jetcool) för sval inomhustemperatur under sommarhalvåret. I luftvärmepumpen Artcool White 9 finns ett NEO-plasmafilter och en avfuktningsfunktion, vilket är mycket fördelaktigt i ett fritidshus. Det minskar risken för mögel och unken lukt. LG Artcool luftvärmepump är anpassade för nordiskt klimat och klarar kraftiga temperaturväxlingar.

Artcool White 9 värmepump från LG är tyst (19 dB i tyst läge) och effektiv. Detta är en luftvärmepump av hög kvalitet som är billig i drift och en bra investering i längden. Ca pris 14.000 kr. Köp denna luftvärmepump här.

Skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här