Kreditvärdighetens betydelse vid snabblån

Letar du efter ett snabblån? Fler banker och finansinstitut erbjuder privatlån och snabblån på marknaden. Men det är inte lätt att navigera bland de olika erbjudandena, eftersom alla lån inte är så billiga som de först ser ut i reklamen. LoanScouter har översikt över var man kan låna pengar direkt

Vad är kreditvärdighet?

Ett kreditbetyg är en bedömning av en persons förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser. Den bygger på noggrant insamlad information om din ekonomiska kapacitet och betalningshistorik och fastställs innan ett konsumentkreditavtal ingås mellan två parter – kreditkonsumenten och kreditgivaren. Detta är för att se till att parternas skyldigheter uppfylls på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka krav ställs utifrån kreditvärdigheten?

Ur kreditgivarens synvinkel kan kreditbetyget visa hur väl en person kan uppfylla de ekonomiska åtaganden han eller hon har gjort gentemot kreditgivaren under en period av 90 dagar eller mer. Detta gör det möjligt för kreditgivaren att förstå om det är möjligt att bevilja kunden kredit. När kreditvärdigheten bedöms är det dock de senaste två åren som står i fokus. Om kunden inte har några betalningsanmärkningar, är ansvarsfull under denna period kan kreditvärdigheten användas för att ta reda på hur stor konsumentkredit som högst kan beviljas.

Ur låntagarens perspektiv innebär kreditbedömningen att låntagarens förmåga och finansiella förväntningar antingen uppfylls eller motverkas. Även om du tjänar tillräckligt med pengar kan du till exempel ibland få ett negativt kreditbetyg. Detta innebär att finansiella åtaganden som är för stora i förhållande till inkomsten kan vända på de finansiella planerna.

Kan du förbättra din kredithistorik?

Även om det är svårt för en låntagare att ”återuppbygga” och bygga upp en kredithistorik på kort sikt, kan en negativ kreditbedömning ge ett incitament att ta ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till sin ekonomiska situation i framtiden och till viktiga aspekter av kreditbedömningen, såsom betalningshistorik, ekonomiska uppgifter och kreditaktivitet.

Om du någonsin har varit sen med en betalning kan det för kreditbedömare tyda på att du har underskattat dina personliga skulder, inte planerat tillräckligt och inte förberett dig för nödsituationer. I ett sådant fall betraktas personen som en riskfylld låntagare och ju större, mer frekventa och längre skulder sådana låntagare har, desto mer negativ blir den kvarvarande effekten på kreditvärdigheten. 

Många i Sverige har felaktigt förknippat kreditupplysningar med UC, men detta är långt ifrån fallet. Om du vill ha ett bra kreditbetyg är varje tidigare finansiell erfarenhet viktig, och dess negativa effekter kan korrigeras gradvis. 

Vill du ha ett privatlån?

Om det är viktigt för dig att få ett billigt lån på förmånliga villkor, utöver den månatliga återbetalningen, bör du överväga bankernas erbjudanden och jämföra de viktigaste indikatorerna. Den här sidan hjälper dig att göra detta, där du kan se ett urval av aktuella bankerbjudanden med kalkylatorer. Lämna inte ditt lån åt slumpen, beräkna och fatta ett välgrundat beslut om ditt lån!

 

Läs även våra artiklar om Snabblån / SMS-lån

Frida Engström

Jag älskar att testa och jämföra produkter som jag själv använder i hemmet och med tre barn blir det även mycket tester av barnrelaterade produkter 👶 Kommentera gärna och dela mina inlägg ❤️

Lämna en kommentar